Algemene Voorwaarden

4 Travel & Events is een handelsnaam van eSCe Reizen.
De Algemene Voorwaarden Groepsreizen & Incentives eSCe Reizen, gevestigd te Zelhem, 7021 NN, De Hennenkamp 2, gedeponeerd bij de K.v.K. in O. Gelderland 15 december 2010, onder nummer 09134986 zijn mede van toepassing op 4 Travel & Events.

Art. 1: Inleidende bepalingen, Art. 2: Totstandkoming reisovereenkomst, Art. 3: Betaling, Art. 4: Reissom, Art. 5: Informatie, Art. 6: In-de-plaatsstelling, Art. 7: Annulering door de opdrachtgever, Art. 8: Ontbinding door eSCe Reizen, Art. 9: Wijziging door eSCe Reizen, Art. 10: Aansprakelijkheid eSCe Reizen, Art. 11: Verplichtingen opdrachtgever / reiziger, Art. 12: Rente en incassokosten, Art. 13: Overmacht, Art. 14: Klachten, Art 15: Algemene bepalingen